top podstrona

Sekretariat

tel. 32 325 53 55

 

 

O nas

Naszą intencją jest skuteczne przywracanie komfortu życia a jeżeli to możliwe stuprocentowej sprawności fizycznej. Zależy nam aby fizjoterapia postrzegana była jako kompleksowy proces powrotu do pełni sprawności. Jako cel stawiamy sobie usprawnianie chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, opracowywanie jak najlepszych programów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie doprowadzenie do jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Pacjentom zapewniamy najwyższy poziom leczenia, gwarantowany przez wysoko wyspecjalizowany personel oraz nowoczesny sprzęt medyczny znajdujący się w naszym Zakładzie.

Nasz zespół

Kierownik Zakładu
mgr Anita Naskręcka

Zespół naszego Zakładu składa się z 3  mgr fizjoterapii, 1 technika i 1 masażysty. Na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje i poszerzamy zakres umiejętności, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny fizjoterapii. Czynnie bierzemy udział w przedsięwzięciach promujących zdrowie, rekreację i zdrowy styl życia.
Naszym pacjentom zapewniamy terapię indywidualnie dostosowaną do zaistniałych problemów i potrzeb. Interesuje nas przyczyna dysfunkcji, dlatego poszukujemy źródeł problemu, nie skupiamy się jedynie na objawach . Kładziemy duży nacisk na podnoszenie świadomości pacjenta oraz jego czynne uczestnictwo w terapii.

Oferta zabiegowa

 

Cennik zabiegów

 

KINEZYTERAPIA:

 • gimnastyka indywidualna wykonywane pod kontrolą terapeuty  metodą: McKenziego, PNF,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia wzmacniające,
 • ćwiczenia rozciągające
 • ćwiczenia stabilizacyjne,
 • ćwiczenia sensomotoryczne,
 • nauka i reedukacja chodu,
 • ćwiczenia w odciążeniu UGUL,
 • trakcje (wyciągi)
 • Kinesiology Taping,
 • Terapia manualna:

  • mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje,

FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy faradyczne,
 • prąd Träberta
 • terapia TENS
 • rosyjska stymulacja KOTZ,
 • prądy impulsowe niskiej częstotliwości,
 • elektrodiagnostyka
 • Laseroterapia:
  • 
skaner,

  • laser punktowy,
 • Sonoterapia: 
  • 
ultradźwięki,

  • terapia łączona (połączenie ultradźwięków i wybranego zabiegu elektroterapeutycznego),
 • Magnetoterapia
 • Światłolecznictwo
  • Naświetlanie prom. UV
  • Naświetlanie prom. IR
 • Krioterapia miejscowa (ciekły azot)

MASAŻ

 • całego kręgosłupa
 • częściowy kręgosłupa
 • kończyny górnej lub dolnej
 • masaż całego ciała

Programy rehabilitacyjne

 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • Program zdrowy kręgosłup
 • Program ćwiczeń dla pacjentów po udarze mózgu
 • Program ćwiczeń dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego
 • Program ćwiczeń 60 +
 • Gimnastyka korekcyjna

Pakiety:

1. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Ciąża i później poród jest ogromnym wysiłkiem dla każdej kobiety. Średni koszt energetyczny porodu to 2,3 kcal/min. Średni czas porodu to 7-10h. Wysiłek porodowy można przyrównać więc do przebiegnięcia maratonu. Dlatego tak jak maratończyk przygotowuje się do biegu tak każda kobieta w ciąży powinna przygotować się do porodu.

Wpływ ćwiczeń na organizm kobiety ciężarnej:

 • poprawia funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia
 • wzrost przemiany materii
 • poprawa nastroju
 • skrócenie poszczególnych okresów porodu
 • skrócenie czasu hospitalizacji
 • szybsza rekonwalescencja po porodzie
 • obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej
 • minimalizowanie takich objawów jak obrzęki, zastoje żylne, kurcze łydek
 • łagodzenie bólu brzucha, nudności, bólu głowy czy kręgosłupa

Wpływ ćwiczeń na płód i stan noworodka:

 • osiągnięcie wyższej punktacji w skali Apgar
 • obniżenie wskaźnika zachorowalności i umieralności okołoporodowej
 • zwiększony przepływ krwi przez macicę i łożysko podczas wysiłku fizycznego matki ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

2. Program zdrowy kręgosłup
Dolegliwości bólowe kręgosłupa to plaga współczesnych społeczeństw. Dotykają one wszystkich bez względu na wiek. Mogą być wynikiem poważnych schorzeń, z reguły jednak są rezultatem zaniedbań. Według europejskich statystyk są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej. Obok bólów głowy są jedną z najczęściej trapiących nas dolegliwości.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na stopień destrukcji naszego kręgosłupa mają wpływ codzienne drobne czynności. Kondycja naszego kręgosłupa zależy od tego jak: siedzimy, podnosimy ciężary, pochylamy się itd. Ćwiczenie kręgosłupa jest bardzo ważne i może zapobiegać dolegliwościom, zwłaszcza jeśli wykonujemy je profilaktycznie, a nie wtedy kiedy problem jest już poważny.

Stworzony przez nas program ćwiczeń profilaktycznych przywraca równowagę napięcia mięśniowego w kręgosłupie, wzmacnia gorset mięśniowy, zmniejsza ryzyko pojawienia się dolegliwości bólowych kręgosłup oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

3. Program ćwiczeń dla pacjentów po udarze mózgu

Ćwiczenia grupowe dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym

Godzinne zajęcia prowadzone w grupie max.6 osób. Podzielone na 2 bloki zajęciowe:

 • I-ćwiczenia ogólno usprawniające, polegające na odwzorowywaniu ruchów prezentowanych przez fizjoterapeutę
 • II-ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, wykonywane samodzielnie przez pacjenta
 • Taka forma prowadzenia zajęć ma korzystny wpływ na proces zdrowienia pacjenta. Oprócz zwiększenia zakresu ruchu, zmniejszenia dolegliwości bólowych i stopnia inwalidztwa następuje poprawa wydolności krążenia i procesów przemiany materii a w konsekwencji polepszenie jakości życia pacjenta.
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

4. Program ćwiczeń dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego

Ćwiczenia grupowe dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego

Godzinne zajęcia prowadzone w grupie max.6 osób. Podzielone na 2 bloki zajęciowe:

 • I-ćwiczenia ogólno usprawniające, polegające na odwzorowywaniu ruchów prezentowanych przez fizjoterapeutę
 • II-ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, wykonywane samodzielnie przez pacjenta
 • Taka forma prowadzenia zajęć ma korzystny wpływ na proces zdrowienia pacjenta. Oprócz zwiększenia zakresu ruchu, zmniejszenia dolegliwości bólowych i stopnia inwalidztwa następuje poprawa wydolności krążenia i procesów przemiany materii a w konsekwencji polepszenie jakości życia pacjenta.
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

5. Program ćwiczeń 60 +

Wysiłek fizyczny odgrywa znaczącą rolę w lepszym subiektywnym postrzeganiu jakości życia. W szeregu badań wykazano, że regularne wykonywanie wysiłku fizycznego przez osoby starsze było związane z wyższą oceną jakości życia, lepszą możliwością codziennego poruszania się, sprawowania zwykłej codziennej opieki nad sobą, wykonywania zadań domowych, mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia depresji oraz rzadszym odczuwaniem bólu czy niepokoju u osób powyżej 65. roku życia.

Korzystny wpływ ćwiczeń jest szczególnie widoczny u osób starszych z już występującą niepełnosprawnością i z problemami z przemieszczaniem się. Systematyczny wysiłek fizyczny nie tylko obniża poziom umieralności, ale wydłuża również okres samodzielności i niezależności od innych w życiu codziennym, a także poprawia jakość życia osób starszych. Sprawność fizyczna i umysłowa oraz regularna aktywność ruchowa wpływają w większym stopniu na jakość życia seniorów niż obecność choroby sercowo-naczyniowej lub konieczność hospitalizacji. Reasumując, systematyczna aktywność ruchowa umożliwia poprawę efektywności działań profilaktyczno-leczniczych chorób sercowo-naczyniowych w celu zmniejszenia umieralności, a zwłaszcza jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej osób w starszym wieku.

 • Zajęcia prowadzone są w grupach 8-10 osobowych
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

6. Gimnastyka korekcyjna

Oferujemy ćwiczenia korygujące i profilaktyczne wykonywane pod okiem specjalisty, z odpowiednio rozłożonym natężeniem oraz rozłożone w czasie, motywująca grupa rówieśników - wszystko to sprzyja dobrej zabawie, rozwojowi, redukcji agresji, a także koncentracji.

Wady kręgosłupa:

 • plecy okrągłe (kifoza czynnościowa),
 • plecy wklęsłe (lordoza czynnościowa),
 • plecy płaskie,
 • plecy okrągło-wklęsłe,
 • stopę szpotawą,
 • stopę koślawą,
 • stopę końsko-szpotawą,
 • płaskostopie,
 • kolana szpotawe,
 • kolana koślawe.

Cele gimnastyki korekcyjnej:

 • działanie profilaktycznie głównie płaskostopia
 • eliminacja lub zmniejszenie wad postawy poprzez wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśni grzbietu i brzucha oraz mięśni stabilizujących kręgosłup.
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy: w trakcie ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

Zaplecze techniczne

rehogol

Sala kinezyterapii wyposażona w : stoły do rehabilitacji, UGUL, wyciągi Sandersa, fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, drabinki, rotory, poręcze do nauki chodu.

Urządzenia do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii, pola magnetycznego, światłolecznictwa i krioterapii.

 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe