top podstrona

Pracownia Histopatologii

tel. 32 325 53 70

Prosektorium

tel. 32 325 52 74

 

O nas

Zakład Patomorfologii funkcjonuje od począku istnienia szpitala czyli od 1971 roku. Jako pierwsza kierowała nim dr n. med. Jolanta Iwańska, następnie przez niemal 30 lat lek. med. Antoni Górka. Od lutego  2002 roku do końca października 2017 roku kierownikiem Zakładu był doktor Zbigniew Antosz, specjalista patomorfolog, absolwent Wydziału Lekarskiego  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do  czerwca 2012 roku Zakład Patomorfologii był częścią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1, obecnie funkcjonuje w strukturach  WSS Megrez.

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą Pracownia Histopatologii i Prosektorium.

Zadaniem Zakładu Patomorfologii jest wykonywanie badań autopsyjnych,  diagnostyka sekcyjna, przechowywanie zwłok osób zmarłych w szpitalu lub w podmiotach leczniczych, które zawarły umowę ze Spółką.

Wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, w tym badań śródoperacyjnych  (INTRA) z zakresu ginekologii i chirurgii, uczestnictwo w programie Szybka Ścieżka Onkologiczna (DILO).

Nasz zespół

W skład zespołu wchodzą:

- Specjalista Patomorfolog lek. med. Dorota Ławniczak - Cielińska

- Specjalista Patomorfolog lek. med. Bogna Szcześniak - Kłusek

- Diagnosta Laboratoryjny mgr Stanisława Tomczak

- Diagnosta Laboratoryjny mgr Judyta Tuora

- Laborantka histopatologiczna mgr Marzena Bilińska

- Preparator (Laborant Sekcyjny) mgr Anna Romaszkan

- Sekretarka Medyczna lic. Marlena Patkowska

 

Sekretariat Zakładu Patomorfologii funkcjonuje w godzinach:

Pon-Pt 7:00-14:35

 

Kierownik ZDLiM

tel. 32 325 53 39

Pracownia biochemii

tel. 32 325 51 76

Pracownia mikrobiologii

tel. 32 325 53 29

Pracownia serologii transfuzjologicznej

tel. 32 325 51 44

 

O nas

 Oferujemy szeroki panel badań diagnostycznych z zakresu analityki ogólnej, biochemii, immunochemii, hematologii, serologii transfuzjologicznej, mikrobiologii klinicznej.

Dysponujemy wysokospecjalistycznym i nowoczesnym sprzętem diagnostycznym zapewniającym jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników. Posiadamy 2 punkty pobrań – 1 zlokalizowany na II piętrze szpitala, 2 na terenie Laboratorium (budynek główny szpitala - III piętro).  Zpraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasz zespół

Dr n biol. Barbara Kłaptocz, specjalista mikrobiolog  

Absolwentka Akademii Medycznej im.M. Kopernika w Krakowie. Od 1988 asystent w II Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii ŚAM w Katowicach Ligocie. Od 1999 Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach. Od czerwca 2012 Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Megrez Sp. Z o.o. WSSP Tychy.
1997  - tytuł doktora nauk biologicznych
2004  - specjalizacja II stopnia w zakresie mikrobilogii

Zespół naszego Zakładu to:

 • 11 Diagnostów Laboratoryjnych,
 • 15 Techników,
 • 1 Pomoc Laboratoryjna.

Wśród diagnostów 3 posiada tytuł specjalisty, odpowiednio w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej, Mikrobiologii.

Kolejnych 3 diagnostów posiada specjalizację I stopnia z zakresu analityki medycznej, a 3 młodsze koleżanki są w trakcie specjalizacji.

Nasz zespół na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w Konferencjach i Sympozjach z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, mikrobilogii, transfuzjologii.

Wiedza i duże doświadzczenie zawodowe całego Zespołu zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań.

Godziny pobierania materiału do badań laboratoryjnych

Badania komercyjne będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.
 
Pacjentów prosimy o zachowanie 2 m odległości oraz założenie  maseczek.
 
Na pobranie krwi pacjenci wzywani są przez pielęgniarkę pojedynczo.
 
Prosimy aby na badania zgłaszać się zgodnie z wskazanymi godzinami, nie ma potrzeby przychodzić wcześniej.
 
W środy wracają ceny promocyjne oraz wznawiamy pobieranie promocyjnych pakietów. Wyjątkiem jest badanie krzywej cukrowej, które ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, związanego z pandemią koronawirusa, w środy nie będzie wykonywane. Krzywa cukrowa wykonywana jest w pozostałe dni, kiedy frekwecja w punkcie pobrań jest mniejsza i łatwiej zapewnić pacjentom niezbędną izolację.

 

Panel 1 

 

Glukoza w osoczu Magnezw surowicy
Profil glikemii Magnez w DZM
Glukoza w moczu IgA w surowicy
D - dimery IgG w surowicy
Kreatynina w moczu IgM w surowicy
Białko całkowite w surowicy IgE całk. w surowicy
Mocznik w surowicy HbA1C
Azot mocznika Albumina  w moczu
Mocznik w DZM Albumina w surowicy
Bilirubina związana Sód w sur.
Bilirubina całkowita Sód w DZM
ALT / GPT/ w surowicy Potas w surowicy
AS T / GOT/w surowicy Potas w DZM
Fosfataza alkaliczna  w surowicy Chlorki w surowicy
GGT /GGTP/w surowicy Gazometria 
Amylaza w surowicy Proteinogram
Amylaza w moczu ASO
Lipaza w surowicy RF
CK / kinaza   kreatynowa Waaler-Rose
CK-MB w surowicy P/ciała anty-nDNA /SLE/
Cholesterol całkowity P/c heterofilne w mononukl. zakażnej
Cholesterol HDL LDH
Cholesterol LDL Prokalcytonina
Triglicerydy    TG Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego
Kwas moczowy w surowicy Badanie płynów z jam ciała
Kwas moczowy w moczu Troponina I
Żelazo w surowicy NT-proBNP
TIBC TSH
UIBC FT3
Wapń całkowityw surowicy FT4
Wapń w DZM P/ciała a-TPO
Fosfor nieorganiczny P/ciała a-TG
w surowicy Estradiol
Fosfor w DZM LH
Kał na stopień strawienia FSH
Krew utajona w kale Progesteron
Kał na pasożyty Prolaktyna
Lamblie w kale Testosteron
Rota i adenowirusy w kale Parathormon ( PTH )
Ag H. pylori w kale Insulina
C. difficile toksyny w kale Witamina B12
C. difficile Ag w kale C Peptyd
Reginy kiłowe Anty  CCP
Płytki krwi Rozmaz krwi obwodowej
Retikulocyty Grupy krwi
OB Fibrynogen
Morfologia Nasienie – posiew
Kwas foliowy Plwocina – posiew  ( plwocina poranna )
Ferrytyna Badanie w kierunku nużeńca
Posiew moczu ( mocz ranny ) Wymaz z gardła, wymaz z nosa  ( na czczo )
 

 

Panel  2  

 

Antygen Hbs jakościowo Cytomegalia IgM
Antygen Hbs ilościowo Cytomegalia IgG
Antygen HBe Cytomegalia IgG  awidność
P/ciała anty-HBs Różyczka IgM
P/c anty - HBe Różyczka IgG
P/c anty-HBcIgM Borrelia burgdorferii IgM Elisa
P/ciała anty-HBc Borrelia burgdorferii IgG Elisa
P/ciała anty-HCV AFP
Antygen HCV CEA
Pciała anty-HAV-IgM Ca 19-9
Toksoplazmoza IgM PSA
Toksoplazmoza IgG Free PSA - wolne PSA
Toksoplazmoza IgG awidność CA 125
HCG + Beta  w surowicy CA 15-3
Kortyzol HE4
ROMA Etanol - surowica
Homocysteina Narkotyki - mocz
CRP HIV
Kreatynina, GFR Malaria
PT - INR APTT
Badanie ogólne moczu Białko w moczu
 

 

Pozostałe badania mikrobiologiczne – przyjmowane całododbowo w odpowiednich podłożach transportowych – opracowywane w godzinach pracy Mikrobiologii.

Borrelia burgdorferi Western Blot – surowica przyjmowana całodobowo – badanie wykonywane 1x w tygodniu  (czwartek).

.

Cennik badań laboratoryjnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem badań laboratoryjnych wykonywanych w Megrez Sp. z o.o. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach:

Cennik

W środy obowiązują ceny promocyjne, istnieje możliwość wykonania niektórych badań nawet do 50% taniej!

 

 

Sekretariat

tel. 32 325 53 55

 

 

O nas

Naszą intencją jest skuteczne przywracanie komfortu życia a jeżeli to możliwe stuprocentowej sprawności fizycznej. Zależy nam aby fizjoterapia postrzegana była jako kompleksowy proces powrotu do pełni sprawności. Jako cel stawiamy sobie usprawnianie chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, opracowywanie jak najlepszych programów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie doprowadzenie do jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Pacjentom zapewniamy najwyższy poziom leczenia, gwarantowany przez wysoko wyspecjalizowany personel oraz nowoczesny sprzęt medyczny znajdujący się w naszym Zakładzie.

Nasz zespół

Kierownik Zakładu
mgr Anita Naskręcka

Zespół naszego Zakładu składa się z 3  mgr fizjoterapii, 1 technika i 1 masażysty. Na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje i poszerzamy zakres umiejętności, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny fizjoterapii. Czynnie bierzemy udział w przedsięwzięciach promujących zdrowie, rekreację i zdrowy styl życia.
Naszym pacjentom zapewniamy terapię indywidualnie dostosowaną do zaistniałych problemów i potrzeb. Interesuje nas przyczyna dysfunkcji, dlatego poszukujemy źródeł problemu, nie skupiamy się jedynie na objawach . Kładziemy duży nacisk na podnoszenie świadomości pacjenta oraz jego czynne uczestnictwo w terapii.

Oferta zabiegowa

 

Cennik zabiegów

 

KINEZYTERAPIA:

 • gimnastyka indywidualna wykonywane pod kontrolą terapeuty  metodą: McKenziego, PNF,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia wzmacniające,
 • ćwiczenia rozciągające
 • ćwiczenia stabilizacyjne,
 • ćwiczenia sensomotoryczne,
 • nauka i reedukacja chodu,
 • ćwiczenia w odciążeniu UGUL,
 • trakcje (wyciągi)
 • Kinesiology Taping,
 • Terapia manualna:

  • mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje,

FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy faradyczne,
 • prąd Träberta
 • terapia TENS
 • rosyjska stymulacja KOTZ,
 • prądy impulsowe niskiej częstotliwości,
 • elektrodiagnostyka
 • Laseroterapia:
  • 
skaner,

  • laser punktowy,
 • Sonoterapia: 
  • 
ultradźwięki,

  • terapia łączona (połączenie ultradźwięków i wybranego zabiegu elektroterapeutycznego),
 • Magnetoterapia
 • Światłolecznictwo
  • Naświetlanie prom. UV
  • Naświetlanie prom. IR
 • Krioterapia miejscowa (ciekły azot)

MASAŻ

 • całego kręgosłupa
 • częściowy kręgosłupa
 • kończyny górnej lub dolnej
 • masaż całego ciała

Programy rehabilitacyjne

 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • Program zdrowy kręgosłup
 • Program ćwiczeń dla pacjentów po udarze mózgu
 • Program ćwiczeń dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego
 • Program ćwiczeń 60 +
 • Gimnastyka korekcyjna

Pakiety:

1. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Ciąża i później poród jest ogromnym wysiłkiem dla każdej kobiety. Średni koszt energetyczny porodu to 2,3 kcal/min. Średni czas porodu to 7-10h. Wysiłek porodowy można przyrównać więc do przebiegnięcia maratonu. Dlatego tak jak maratończyk przygotowuje się do biegu tak każda kobieta w ciąży powinna przygotować się do porodu.

Wpływ ćwiczeń na organizm kobiety ciężarnej:

 • poprawia funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia
 • wzrost przemiany materii
 • poprawa nastroju
 • skrócenie poszczególnych okresów porodu
 • skrócenie czasu hospitalizacji
 • szybsza rekonwalescencja po porodzie
 • obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej
 • minimalizowanie takich objawów jak obrzęki, zastoje żylne, kurcze łydek
 • łagodzenie bólu brzucha, nudności, bólu głowy czy kręgosłupa

Wpływ ćwiczeń na płód i stan noworodka:

 • osiągnięcie wyższej punktacji w skali Apgar
 • obniżenie wskaźnika zachorowalności i umieralności okołoporodowej
 • zwiększony przepływ krwi przez macicę i łożysko podczas wysiłku fizycznego matki ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

2. Program zdrowy kręgosłup
Dolegliwości bólowe kręgosłupa to plaga współczesnych społeczeństw. Dotykają one wszystkich bez względu na wiek. Mogą być wynikiem poważnych schorzeń, z reguły jednak są rezultatem zaniedbań. Według europejskich statystyk są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej. Obok bólów głowy są jedną z najczęściej trapiących nas dolegliwości.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na stopień destrukcji naszego kręgosłupa mają wpływ codzienne drobne czynności. Kondycja naszego kręgosłupa zależy od tego jak: siedzimy, podnosimy ciężary, pochylamy się itd. Ćwiczenie kręgosłupa jest bardzo ważne i może zapobiegać dolegliwościom, zwłaszcza jeśli wykonujemy je profilaktycznie, a nie wtedy kiedy problem jest już poważny.

Stworzony przez nas program ćwiczeń profilaktycznych przywraca równowagę napięcia mięśniowego w kręgosłupie, wzmacnia gorset mięśniowy, zmniejsza ryzyko pojawienia się dolegliwości bólowych kręgosłup oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

3. Program ćwiczeń dla pacjentów po udarze mózgu

Ćwiczenia grupowe dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym

Godzinne zajęcia prowadzone w grupie max.6 osób. Podzielone na 2 bloki zajęciowe:

 • I-ćwiczenia ogólno usprawniające, polegające na odwzorowywaniu ruchów prezentowanych przez fizjoterapeutę
 • II-ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, wykonywane samodzielnie przez pacjenta
 • Taka forma prowadzenia zajęć ma korzystny wpływ na proces zdrowienia pacjenta. Oprócz zwiększenia zakresu ruchu, zmniejszenia dolegliwości bólowych i stopnia inwalidztwa następuje poprawa wydolności krążenia i procesów przemiany materii a w konsekwencji polepszenie jakości życia pacjenta.
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

4. Program ćwiczeń dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego

Ćwiczenia grupowe dla pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego i kolanowego

Godzinne zajęcia prowadzone w grupie max.6 osób. Podzielone na 2 bloki zajęciowe:

 • I-ćwiczenia ogólno usprawniające, polegające na odwzorowywaniu ruchów prezentowanych przez fizjoterapeutę
 • II-ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, wykonywane samodzielnie przez pacjenta
 • Taka forma prowadzenia zajęć ma korzystny wpływ na proces zdrowienia pacjenta. Oprócz zwiększenia zakresu ruchu, zmniejszenia dolegliwości bólowych i stopnia inwalidztwa następuje poprawa wydolności krążenia i procesów przemiany materii a w konsekwencji polepszenie jakości życia pacjenta.
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

5. Program ćwiczeń 60 +

Wysiłek fizyczny odgrywa znaczącą rolę w lepszym subiektywnym postrzeganiu jakości życia. W szeregu badań wykazano, że regularne wykonywanie wysiłku fizycznego przez osoby starsze było związane z wyższą oceną jakości życia, lepszą możliwością codziennego poruszania się, sprawowania zwykłej codziennej opieki nad sobą, wykonywania zadań domowych, mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia depresji oraz rzadszym odczuwaniem bólu czy niepokoju u osób powyżej 65. roku życia.

Korzystny wpływ ćwiczeń jest szczególnie widoczny u osób starszych z już występującą niepełnosprawnością i z problemami z przemieszczaniem się. Systematyczny wysiłek fizyczny nie tylko obniża poziom umieralności, ale wydłuża również okres samodzielności i niezależności od innych w życiu codziennym, a także poprawia jakość życia osób starszych. Sprawność fizyczna i umysłowa oraz regularna aktywność ruchowa wpływają w większym stopniu na jakość życia seniorów niż obecność choroby sercowo-naczyniowej lub konieczność hospitalizacji. Reasumując, systematyczna aktywność ruchowa umożliwia poprawę efektywności działań profilaktyczno-leczniczych chorób sercowo-naczyniowych w celu zmniejszenia umieralności, a zwłaszcza jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej osób w starszym wieku.

 • Zajęcia prowadzone są w grupach 8-10 osobowych
 • Zajęcia grupowe wprowadzają element rywalizacji, dzięki któremu pacjent zyskuje dodatkową motywację, poprawia swoje osiągi a poszczególne etapy odzyskiwania utraconych funkcji wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie pacjenta.
 • Za wyborem tej formy aktywizacji fizycznej chorego przemawia również aspekt ekonomiczny, gdyż zajęcia prowadzone w grupie są tańsze od treningów indywidualnych.

6. Gimnastyka korekcyjna

Oferujemy ćwiczenia korygujące i profilaktyczne wykonywane pod okiem specjalisty, z odpowiednio rozłożonym natężeniem oraz rozłożone w czasie, motywująca grupa rówieśników - wszystko to sprzyja dobrej zabawie, rozwojowi, redukcji agresji, a także koncentracji.

Wady kręgosłupa:

 • plecy okrągłe (kifoza czynnościowa),
 • plecy wklęsłe (lordoza czynnościowa),
 • plecy płaskie,
 • plecy okrągło-wklęsłe,
 • stopę szpotawą,
 • stopę koślawą,
 • stopę końsko-szpotawą,
 • płaskostopie,
 • kolana szpotawe,
 • kolana koślawe.

Cele gimnastyki korekcyjnej:

 • działanie profilaktycznie głównie płaskostopia
 • eliminacja lub zmniejszenie wad postawy poprzez wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśni grzbietu i brzucha oraz mięśni stabilizujących kręgosłup.
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy: w trakcie ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

Ćwiczenia są prowadzone w grupach 8-10 osobowych.

Zaplecze techniczne

rehogol

Sala kinezyterapii wyposażona w : stoły do rehabilitacji, UGUL, wyciągi Sandersa, fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, drabinki, rotory, poręcze do nauki chodu.

Urządzenia do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii, pola magnetycznego, światłolecznictwa i krioterapii.

 

Rejestracja

tel. 32 325 51 50

 

 

O nas

Zakład mieści się w odnowionej (oddanej do użytku w I kwartale 2019r.) części szpitala i wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny: 
- 64-rzędowy tomograf komputerowy GE Revolution Evo 
- 1,5T rezonans magnetyczny Philips Ingenia 
- dwa aparaty RTG: płucno-stawowy oraz Telekomando do badań czynnościowych 
- mammograf z tomosyntezą i mammografią spektralną Fujifilm Amulet Innovality 
- aparat ultrasonograficzny Samsung HS70A z funkcją elastografii wątroby i piersi 
- densytometr 
W zakładzie wykonywane są badania pacjentów szpitalnych, na podstawie umowy z NFZ oraz badania komercyjne (płatne). 

Nasz zespół

Kierownik Zakładu Diagnostyki

Barbara Giżycka

Lekarz, Kierownik Zakładu Diagnostyki Szpitala Jednoimiennego Zakaźnego Megrez w Tychach. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2011r. Szkolenie specjalizacyjne odbywała pod kierownictwem dr n. med. Joanny Gibińskiej i zakończyła je złożeniem międzynarodowego egzaminu – European Diploma in Radiology w Wiedniu. Jest uczestniczką wielu szkoleń i kongresów krajowych oraz międzynarodowych, w tym Europejskiej Szkoły Radiologii (ESOR) i Radiologicznego Towarzystwa Północnej Ameryki (RSNA). Jest czynnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR)..

 
Lekarze specjaliści Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
- Roman Lubniewski
- Grzegorz Górka
- Michał Klimczuk
- Łukasz Zioła
 
Lekarze Ist. specjalizacji Radiologii:
- Tomasz Białowąs
 
Lekarze w trakcie specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
- Karolina Mazurek
- Marta Tomica
- Robert Lizoń
 
Inspektorem Ochrony Radiologicznej są:
- Barbara Nowak
- Piotr Motyka

 


W zakładzie istnieje możliwości wykonania badań komercyjnych.

Zobacz więcej ostatnich aktualności...
wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe