top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach jest jedną z większych placówek medycznych w regionie. Udziela kompleksowych świadczeń medycznych na kilkunastu oddziałach szpitalnych, w zakładach diagnostycznych oraz poradniach.

Spółka Megrez Sp. z o.o. prowadzi Szpital od 2012 roku jest dużym i stabilnym pracodawcą o ugruntowanej pozycji. Zatrudnia obecnie blisko 1000 pracowników medycznych, administracyjnych i technicznych.

Priorytetami dla Megrez jako pracodawcy są bezpieczeństwo Pracowników i wysoka jakość procesów polityki personalnej. Realizujemy je poprzez:

 • Poszanowanie praw pracowniczych i ich konsekwentne przestrzeganie
 • Budowanie etycznego i bezpiecznego środowiska – powołanie Zespołu ds. Etyki i wdrożenie dojrzałej Polityki Antymobbingowej, zapewnienie Pracownikom swobodnego dostępu do mediacji i wsparcia psychologicznego
 • Inwestowanie w wiedzę i kompetencje w organizacji poprzez rozwinięty program szkoleń i indywidualne wspieranie Pracowników w podnoszeniu kwalifikacji
 • Dialog, czyli współpraca ze związkami zawodowymi i przedstawicielami różnych środowisk oraz cykliczne badanie satysfakcji pracowników
 • Dbałość o motywację: system nagród finansowych, karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe, finansowanie kształcenia

 

Chcąc poszerzać obszar swojej działalności oraz sprostać oczekiwaniom, jakie są stawiane przed współczesnymi placówkami medycznymi stale powiększamy swój zespół. Oto kogo obecnie poszukujemy.

 

 

PRACOWNICY MEDYCZNI

 

Szpital jest otwarty na podjęcie różnych form współpracy z lekarzami i pracownikami medycznymi:

 

Lekarz NEUROLOG

Lekarz CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Lekarz KARDIOLOG

Lekarz CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

PIELĘGNIARKA

FIZJOTERAPEUTA

 

 

Oto co oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata) w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie właściwych aktualnych kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Spółka Megrez oferuje pracownikom administracyjnym i technicznym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy do aplikowania osoby zainteresowane pracą na poniższych stanowiskach. CV opatrzone klauzulą RODO (wzór na dole strony) należy przesłać na poniższy adres mailowy lub dostarczyć osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (p. 1.10):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           tel. (32) 325-51-26

 

 

Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych

 

Główne zadanie osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Sporządzanie projektów aktów wewnętrznych i ich zmian (m.in. regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • Sporządzanie projektów umów,
 • Sporządzanie projektów uchwał organów spółki oraz organów nadzoru,
 • Przygotowywanie projektów pełnomocnictw,
 • Prowadzenie korespondencji,
 • Przygotowywanie zmian i dokonywanie aktualizacji w rejestrach, w których, zgodnie z przepisami prawa, Spółka widnieje,
 • Dokonywanie analiz protokołów i wystąpień organów kontrolnych,
 • Udzielanie bieżących porad prawnych komórkom organizacyjnym Spółki w zakresie jej działalności,
 • Sporządzanie informacji prawnych na potrzeby Spółki, związanych z jej działalnością.

 

Nasz idealny Kandydat:

 • Posiada wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek prawo (warunek konieczny);
 • Ma minimum roczne doświadczenie zawodowe (warunek konieczny), preferowane - w dziale prawnym lub organizacyjnym;
 • Swobodnie pracuje na pakiecie Microsoft Office i obsługuje urządzenie biurowe;
 • Jest bardzo dobrze zorganizowany;
 • Potrafi współpracować w zespole;

 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

Główne zadanie osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w celu udzielania zamówień publicznych zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującym w Spółce;
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętymi standardami;
 • Opracowywanie i publikowanie ogłoszeń;
 • Tworzenie rocznych planów i raportów w zakresie zamówień publicznych realizowanych w Spółce;
 • Prowadzenie całości korespondencji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce;
 • Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych;
 • Organizowanie instruktażu komórkom organizacyjnym Spółki w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców, udzielanie im informacji i wyjaśnień;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Bieżąca analiza i interpretacja obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie niezbędnych do właściwego realizowania zadań przez dział.

 

Nasz idealny Kandydat:

 • Ma wykształcenie wyższe – warunek konieczny;
 • Posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych lub ubieganiem się o zamówienia publiczne – warunek konieczny;
 • Swobodnie posługuje się pakietem Microsoft Office;
 • Charakteryzuje go sumienność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i rozwinięte myślenie analityczne;
 • Jest komunikatywny i dobrze odnajduje się w pracy zespołowej
 • Chętnie się uczy i stale poszerza swoja wiedzę

 

 

Specjalista ds. Inwestycji

 

Główne zadanie osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów;
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z zawartymi umowami oraz standardami obowiązującymi dla poszczególnych programów;
 • Nadzór nad harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Nadzór nad budżetem projektu oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków;
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzeniem i rozliczaniem inwestycji, w tym dokumentacji technicznej, wniosków, raportów, harmonogramów, pism;
 • Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami;
 • Raportowanie o stanie realizacji i rozliczania inwestycji;
 • Ścisła współpraca w innymi komórkami organizacyjnymi merytorycznie zaangażowanymi w realizację projektów oraz z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie rozliczania projektu;
 • Bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym prowadzenie korespondencji, udzielanie wyjaśnień, przedkładanie wymaganych dokumentów;
 • Identyfikowanie i sygnalizowanie odchyleń i zagrożeń w realizacji projektu;

 

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Ma wykształcenie wyższe techniczne
 • Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji
 • Potrafi weryfikować harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz kosztorysy
 • Ma umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Swobodnie posługuje się pakietem Microsoft Office
 • Obsługuje platformy rozliczeniowe SL2014, LSI RPO;
 • Charakteryzuje go sumienność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i rozwinięte myślenie analityczne
 • Dobrze odnajduje się w pracy zespołowej
 • Jest nastawiony na realizacje celów

 

 

Specjalista ds. Sprzętu i Aparatury Medycznej

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

• Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Spółki;

• Zapewnienie przeglądów technicznych sprzętu oraz aparatury medycznej oraz nadzór nad ich eksploatacją;

• Nadzorowanie realizacji podpisanych ze specjalistycznymi serwisami umów w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej jak również kontrola przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów urządzeń w zakresie merytorycznym;

• Nadzór nad terminowością wykonywanych przeglądów;

• Podejmowanie działań naprawczych w sytuacjach awarii sprzętu;

• Ewidencjonowanie wykonywanych czynności z zakresu sprzętu i aparatury medycznej poprzez informatyczne systemy gromadzenia i zarządzania danymi funkcjonującymi w Spółce;

• Sporządzanie materiałów niezbędnych do przygotowania i realizacji przeglądów oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej;

• Wnioskowanie o zakup lub likwidację sprzętu i aparatury medycznej, określanie potrzeb użytkowników;

• Monitorowanie budżetu oraz stała optymalizacja kosztów eksploatacyjnych;

• Współpraca z oddziałami szpitalnymi oraz firmami zewnętrznymi w kontekście sprzętu i aparatury medycznej;

• Nadzór nad obiegiem otrzymywanych pism i faktur;

• Sporządzanie zestawień, analiz, harmonogramów, pism zgodnie z obowiązującymi z Spółce standardami.

 

Nasz idealny Kandydat:

• Ma wykształcenie techniczne średnie lub wyższe;

• Biegle porusza się po zagadnieniach związanych ze sprzętem i aparaturą medyczną;

• Posiada wiedzę z zakresu sprzętu i aparatury medycznej;

• Mile widziana znajomość programu MMewidencja lub innych programów do obsługi sprzętu i aparatury medycznej;

• Swobodnie posługuje się pakietem Microsoft Office;

• Charakteryzuje go sumienność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i rozwinięte myślenie analityczne;

• Chętnie podejmuje się nowych zadań i stawia czoła pojawiającym się problemom;

• Dobrze odnajduje się w pracy zespołowej;

• Jest nastawiony na realizacje celów.

 

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat u pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Czas pracy zgodny ze standardami obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia,  w wymiarze 37 godz. 55 min. tygodniowo – w piątki pracujemy tylko do 13!
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, dofinansowanie kształcenia, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem w dobrej atmosferze
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z większych szpitali w regionie.

 

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

 

Klauzula RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Megrez sp z o.o., który możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczące przetwarzania Państwa danych danych osobowych w ramach rekrutacji przez Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach znajdującą się pod tym linkiem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji w Megrez sp z o.o.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe