(32) 325 51 48, 887 277 811

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Niesiemy pomoc w naszym szpitalu zawsze kierując się potrzebami pacjentów i ich rodzin.

Robimy wszystko, by zapewnić najlepszą opiekę w bezpiecznym środowisku, w atmosferze współczucia i zrozumienia.

 

Kariera
Poszukujemy pracowników !
Szpital Megrez Sp. z o.o. oferuje możliwość wykonania odpłatnego testu RT-PCR na obecność wisusa Sars-CoV-2 w cenie 350 zł. Materiał pobierany jest w dni powszednie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej (budynek główny szpitala III piętro), a w soboty, niedziele i święta w Izbie Przyjęć. Godziny pobierania wymazów: 7.00-13.00
-------------------------------------------

Aktualności

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

 UWAGA! Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

 Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-.18.00 pod numerem: +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

 Obowiązek udziału w spisie mają również obywatele Polski i osoby posiadające obywatelstwo polskie przebywające za granicą (bez względu na okres przebywania), które nie wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę.

 Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

 Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 Link do aplikacji spisowej: https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

 Więcej informacji oraz formularz samospisu internetowego sprawdź tutaj: https://spis.gov.pl/

 

spis

To ważna informacja dla pacjentek w ciąży i wymagających leczenia w oddziale ginekologicznym. Od pierwszych dni sierpnia przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej odbywają się w Izbie Przyjęć.

Ciężarne ze skierowaniami na planowe cesarskie cięcia przyjmowane są w godzinach 7.00-7.15, a pacjentki na operacje ginekologiczne - od 9.00 do 10.00.
Zapisy na zabiegi planowe z zakresu ginekologii lub planowe cesarskie cięcia odbywają się wyłącznie telefonicznie pod numerem 32 25 53 93 od godziny 12.00 do 14.00.
Dwa dni przed wyznaczonym przez szpital terminem zabiegu należy zgłosić się do Izby Przyjęć w celu wykonania testu na obecność koronawirusa. W przypadku dodatniego wyniku badania pacjentki kierowane będą do innych szpitali.

Przypominamy, że szpital w połowie czerwca uruchomił porody rodzinne. Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego rodzącej może towarzyszyć 1 osoba, która:
- jest ozdrowieńcem i ma na to dowód w postaci wyniku dodatniego testu na COVID bądź wynik badania poziomu przeciwciał (ważny do 180 dni i wymagany do okazania personelowi oddziału)
- jest zaszczepiony (w przypadku preparatów Moderna, Pfizer i Astra Zeneca po 14 dniach od przyjęcia drugiej dawki bądź 28 dni po zaszczepieniu preparatem Johnson&Johnson) - wymagany jest certyfikat zaszczepienia
- w innym przypadku trzeba wykonać w Izbie Przyjęć na własny koszt test PCR i poczekać do uzyskania wyniku. Czas oczekiwania na wynik trwa około godziny. PCR dla rodzącej jest bezpłatny.
Odwiedziny na oddziale za wyjątkiem udziału w porodzie nadal są wstrzymane.
Przyjęcia do porodów naturalnych trwają całą dobę. Ciężarne powinny zgłaszać się w Izbie Przyjęć szpitala.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem działalności Oddziałów:
- Chorób Wewnętrznych,
- Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym,
od 1 do 15 sierpnia zostaje wstrzymana działalność Izby Przyjęć w zakresie diagnostyki i kwalifikacji do hospitalizacji pacjentów internistycznych.
Opiekę nad w/w pacjentami sprawować będą podmioty ościenne w ramach dostępności miejsc.

Zobacz więcej ostatnich aktualności...
wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe