| |

top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Opiekun medyczny

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości, z odżywianiem;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

Oczekiwania:

 • ukończony kurs specjalistyczny uprawniający do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna medycznego,
 • praktyka zawodowa na stanowisku będzie dodatkowym atutem.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 1 lipca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Kierowca - sanitariusz

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 1. Każdorazowe przystępowanie do pracy i jej wykonanie w pełnej zdolności psychofizycznej /zakaz używania leków psychotropowych, alkoholu.
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie poleceń przełożonych oraz ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym.
 3. Spełnianie wszystkich obowiązków, jakie występują w przypadku ewentualnego zaistnienia wypadku samochodowego.
 4. Eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasady jazdy po najkrótszych trasach.
 5. Bieżącego informowania Koordynatora Izby Przyjęć o trudnościach w realizacji transportu pacjenta.
 6. Po wykonanym transporcie niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie obsługi codziennej i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu. Mycie, dezynfekcja sprzętu wewnątrz pojazdu. Dokumentowanie dokonanych czynności dezynfekcyjnych.
 7. Ścisłe wykonywanie poleceń i terminów wyjazdu oraz aktywny współudział w zabezpieczeniu pacjentów w trakcie transportu.
 8. Pomoc w układaniu, przekładaniu i podnoszeniu transportowanych pacjentów.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w szczególności stanu hamulców, ogumienia, zawieszenia, oświetlenia i innych elementów od których zależy bezpieczny przewóz pacjentów.
 10. Potwierdzenia w dokumentach przewozowych (również karcie pracy) czasu ponadnormatywnego zawinionego przestoju.
 11. Transport materiałów do badań do pracowni diagnostycznych,
 12. Noszenie odzieży ochronnej.

 Oczekujemy:

 • posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, a także dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat / pól etatu.

 

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 2 lipca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


  Technik Sterylizacji Medycznej

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • przyjmowanie do sterylizacji: bielizny operacyjnej, materiałów operacyjnych, odzieży chirurgicznej, narzędzi chirurgicznych,
 • wstępna dezynfekcja narzędzi,
 • składanie zestawów , kontrola ,prawidłowe pakowanie i oznakowanie wsadów do sterylizacji,
 • zakładanie testów kontrolnych, prowadzenie ich dokumentacji,
 • obsługa sterylizatorów,
 • obsługa magazynu materiałów sterylnych ,
 • dezynfekcja sprzętu anestezjologicznego,
 • wydawanie materiałów sterylnych,
 • umiejętne korzystanie z urządzeń do mycia i dezynfekcji,
 • wykonywanie poleceń Kierownika Centralnej Sterylizatorni wchodzących w zakres jego prac,  a  nie objętych niniejszym zakresem.

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego – Technik Sterylizacji Medycznej

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18 czerwca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Salowa

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń szpitalnych,
 • Pomoc personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności przy pacjencie,
 • Bieżące dokumentowanie wykonywanych czynności.

Oczekujemy:

 • Dyspozycyjność do pracy,
 • Empatia, odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność,
 • Aktualna książeczka sanepidowska będzie dodatkowym atutem.

CV należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 czerwca 2018r.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


 • Poszukujemy lekarzy specjalistów z zakresu geriatrii oraz lekarzy w trakcie specjalizacji
 • Poszukujemy specjalisty ds. epidemiologii z wykształceniem medycznym w zawodzie pielęgniarki lub położnej (licencjat lub tytuł magistra); tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii; minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w szpitalu oraz umiejętnościami interpersonalnymi
 • Poszukujemy technika analityki medycznej z min. 5-letnim stażem pracy w zawodzie i znajomością obsługi komputera na zastępstwo do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
 • Poszukujemy sanitariuszy oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • Poszukujemy lekarzy specjalistów z zakresu okulistyki do pracy w Oddziale Okulistycznym oraz na dyżury
 • Poszukujemy lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa oraz lekarzy w trakcie specjalizacji na dyżury
 • Poszukujemy lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej i ortopedii do pracy w Izbie Przyjęć

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Zasobów Ludzkich pod nr. tel. (32) 325 51 26 lub mailem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...”

Zatrudnimy na umowę o pracę, umowę kontraktową lub umowę zlecenie pielęgniarki anestezjologiczne z doświadczeniem zarówno w anestezjologii jak i intensywnej terapii. Prosimy o kontakt z naczelną pielęgniarką numer  tel. 32/ 32 55 164 lub 887 277 814 lub pielęgniarką oddziałową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii numer telefonu 32/32 55 218.

Więcej ofert pracy jest dostępnych pod adresem: http://bip.szpitalmegrez.pl/

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe