| |

top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Szanowni Państwo,

informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Megrez sp z o.o., który możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 508 484 533.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te, o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:


Specjalista ds. BHP

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku m. in. należeć będzie:

 • sporządzanie i przedkładanie Zarządowi okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje zmian oraz działań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy,
 • kontrola zapewnienia prawidłowych warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP,
 • udział w opracowywaniu ogólnych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych, prowadzenie rejestrów,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dot. wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu,
 • opracowywanie wniosków i analiz wynikłych z wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz kontrola realizacji poleceń i decyzji wydanych przez Zarząd,
 • współpraca z władzami sanitarnymi, Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz kierownikami działów w zakresie organizowania badań czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy oraz prowadzenie działalności profilaktycznej,
 • współpraca z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy,
 • udział w komisjach zakładowych oceniających stan BHP, prawo pracy, organizację pracy,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia SIWZ, projektu umowy itp.,
  w celu prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Spółce w zakresie szkoleń BHP,
 • kontrola stopnia realizacji umów, dla których komórka jest realizatorem,
  w szczególności poziomu zrealizowania umowy, terminu obowiązywania umowy, przestrzegania przez kontrahentów warunków umowy, pisemne informowanie właściwych komórek organizacyjnych o konieczności podjęcia określonych czynności wynikających
  z zapisów w umowach, egzekwowania kar umownych wynikających z zapisów w umowach,

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowe (licencjat lub tytuł magistra);
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy;

CV należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 listopada 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o. o z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

 


Młodszy specjalista ds. prawnych

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku m. in. należeć będzie:

 • przygotowywanie projektów umów, dokumentów organów spółki, informacji prawnych, aktów wewnętrznych spółki,
 • redagowanie pism,
 • czynności administracyjne związane z obiegiem dokumentów, 
 • bieżące doradztwo na rzecz komórek spółki.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (kierunek prawo,administracja)
 • Dobrej znajomości MS Office
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Samodzielności
 • Bardzo dobrej organizacji pracy
 • Umiejętności analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat, jedna zmiana

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 października 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


Zapraszamy do współpracy Lekarzy:

Opis stanowiska:
praca na Izbie Przyjęć,
prowadzenie dokumentacji medycznej,
współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu,
mile widziana specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych,
umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta
znajomość obsługi komputera
 
*czas pracy i formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacj


Kierowca – sanitariusz

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 1. Każdorazowe przystępowanie do pracy i jej wykonanie w pełnej zdolności psychofizycznej /zakaz używania leków psychotropowych,
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie poleceń przełożonych oraz ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym.
 3. Spełnianie wszystkich obowiązków, jakie występują w przypadku ewentualnego zaistnienia wypadku samochodowego.
 4. Eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasady jazdy po najkrótszych trasach.
 5. Bieżącego informowania Koordynatora Izby Przyjęć o trudnościach w realizacji transportu pacjenta.
 6. Po wykonanym transporcie niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie obsługi codziennej i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu. Mycie, dezynfekcja sprzętu wewnątrz pojazdu. Dokumentowanie dokonanych czynności dezynfekcyjnych.
 7. Ścisłe wykonywanie poleceń i terminów wyjazdu oraz aktywny współudział w zabezpieczeniu pacjentów w trakcie transportu.
 8. Pomoc w układaniu, przekładaniu i podnoszeniu transportowanych pacjentów.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w szczególności stanu hamulców, ogumienia, zawieszenia, oświetlenia i innych elementów od których zależy bezpieczny przewóz pacjentów.
 10. Potwierdzenia w dokumentach przewozowych (również karcie pracy) czasu ponadnormatywnego zawinionego przestoju.
 11. Transport materiałów do badań do pracowni diagnostycznych,
 12. Noszenie odzieży ochronnej.

 Oczekujemy:

 • Posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, a także dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 pażdziernika 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


Poszukujemy lekarza do pracy na Oddziale Geriatrycznym

Czego oczekujemy?

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu                    
 • specjalizacji z geriatrii lub w trakcie specjalizacji

Forma zatrudnienia pozostaje do uzgodnienia.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


Poszukujemy lekarza specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii,

który będzie przeprowadzał konsultacje specjalistyczne na Oddziałach w Szpitalu.

Forma zatrudnienia pozostaje do uzgodnienia.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 października 2018 roku.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


Lekarze specjaliści

Obecnie zapraszamy do podjęcia współpracy Lekarzy specjalistów w dziedzinach: anestezjologii, chorób zakaźnych, interny oraz neonatologii.

Ponadto poszukujemy lekarzy zainteresowanych podjęciem dyżurów na Izbie Przyjęć oraz Opiece Nocnej i Świątecznej.

W ramach dyżurów na Izbie Przyjęć szczególnie zapraszamy Lekarzy internistów oraz ortopedów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32 32 55 126


 Salowa

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń szpitalnych,
 • Pomoc personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności przy pacjencie,
 • Bieżące dokumentowanie wykonywanych czynności.

Kandydat musi posiada aktualną książeczkę sanepidowską.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 października 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


Więcej ofert pracy jest dostępnych pod adresem:   

http://bip.szpitalmegrez.pl


 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe