top podstrona

Sprzed 1 czerwca 2012 r.

Wobec całkowitej likwidacji  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach informujemy, iż dokumentacja medyczna szpitala oraz personalna pracowników została przekazana do archiwizowania oraz przechowywania Spółce PIKA Sp. z o.o.
Zarchiwizowaną powyższą dokumentację osoby zainteresowane mogą uzyskać pod adresem:

PIKA Sp. z o.o. – centrum operacyjne Katowice
40-389 Katowice
ul. ks. mjr. K. Woźniaka 15

tel. 801 080 890, 600 500 890

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 czerwca 2012

MEGREZ Sp. z o. o. udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do wglądu do bieżącej dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pobranie i złożenie dokumentacji:

  • Do wglądu w siedzibie Spółki;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Wniosek o wydanie kopii/odpisu/wyciągu/oryginału można pobrać:

  • W kancelarii Spółki;
  • w sekretariatach poszczególnych oddziałów Spółki;
  • w rejestracji Izby Przyjęć;
  • na stronie internetowej Spółki.

Wypełnione wnioski i upoważnienia można:

  • Składać w kancelarii Spółki;
  • przesłać pocztą.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości identyfikacji osoby ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji.

Archiwum szpitalne

tel. 32 325 53 65

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Pobierz

 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe