top podstrona

Zasady sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem oparte są o obowiązujące zapisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

 1. Dodatkowa opieka nad pacjentem może być sprawowana pod warunkiem nie zakłócania prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pod warunkiem okazywania szacunku dla praw pozostałych pacjentów.
 2. Dodatkową opiekę sprawuje osoba wskazana przez pacjenta.
 3. Osoba wskazana przez rodzącą może uczestniczyć i sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną w Szpitalu w trakcie ciąży, porodu odbywającego się drogami natury oraz połogu.
 4. Osoby sprawujące dodatkową opiekę w salach wieloosobowych ze względu na szacunek dla innych pacjentów i zapewnienie warunków odpoczynku, proszone są o opuszczenie oddziału najpóźniej o godz. 22.00.
 5. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nie może bez zgody personelu medycznego podawać pacjentowi żadnych leków, suplementów diety, ziół itp., oraz produktów żywnościowych niezaakceptowanych przez personel medyczny.
 6. Osoba sprawująca dodatkową opiekę musi uzgodnić wykonanie danej czynności z pielęgniarką lub położną oraz wykonać je po uzyskaniu instruktażu i edukacji w tym zakresie.
 7. Dodatkowej opieki nie mogą sprawować osoby nietrzeźwe, osoby z objawami infekcji, osoby nie przestrzegające zasad higieny.
 8. Osoba sprawująca dodatkową opiekę ma obowiązek zgłoszenia pielęgniarce lub położnej fakt przybycia i opuszczenia szpitala.
 9. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nad pacjentem nie może żądać od Spółki wynagrodzenia z tego tytułu.
 10. W celu zapewnienia pacjentom innym prawa do zachowania prywatności oraz ze względu na organizację pracy w oddziale, osoby bliskie sprawujące opiekę nad pacjentem zobowiązane są:
  • przestrzegać regulaminu oddziału.
  • uszanować innych pacjentów leżących na sali, nie przeszkadzać im i nie absorbować zbytnio swoją obecnością,
  • nie komentować i nie wyrażać opinii na temat stanu zdrowia innych pacjentów.
  • opuścić salę chorych na czas wykonywania czynności medycznych u pacjentów.
  • w razie zaobserwowania niepokojących objawów u innych pacjentów wezwać pomoc medyczną(lekarz/pielęgniarka),
 11. W razie wątpliwości skonsultować wykonywanie czynności z personelem medycznym

Wykaz czynności, które mogą być wykonywane w ramach dodatkowej opieki.
Czynności związane z utrzymaniem właściwego stanu higieny:

 • kąpiel/mycie pacjenta w łazience,
 • toaleta ciała w łóżku,
 • mycie głowy w łóżku,
 • podanie basenu, kaczki,
 • zmiana pampersa,
 • ścielenie łóżka bez zmiany bielizny pościelowej,
 • ścielenie łóżka ze zmianą bielizny (pościelowej, osobistej),
 • wymiana worka stomijnego zewnętrznego.

Czynności związane ze sprawnością ruchową:

 • pomoc przy wstawaniu z łóżka,
 • pomoc przy chodzeniu,
 • pomoc w zapewnianiu wygodnej pozycji siedzącej,
 • obracanie na bok, pomoc w zmianie pozycji,
 • zastosowanie udogodnień w łóżku,
 • wykonywanie ćwiczeń biernych w łóżku,
 • transport wózkiem inwalidzkim.

Czynności związane z karmieniem i pojeniem pacjenta:

 • pomoc w karmieniu,
 • zwilżanie ust, toaleta jamy ustnej,
 • pomoc w podawaniu płynów do picia.

W PRZYPADKU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO DODATKOWO:

 • towarzyszenie pacjentce,
 • obecność przy porodzie.
wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe